POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.martasikorska-mairet.com (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe.

 1. Administratorem Strony oraz administratorem i podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe jest: Marta Sikorska-Mairet reprezentowana przez Urszulę Sikorską, prowadzącą działalność nierejestrowaną, ul. Lokajskiego 16 m. 12, 02-793 Warszawa.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
 1. poczty e-mail: kontakt@martasikorska-mairet.com
 2. telefonicznie: 602-680-079

3. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa) i innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych – które chronią podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

4. Z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną możesz się zapoznać tutaj: www.martasikorska-mairet.com/regulamin

§2. Zasady przetwarzania danych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
 1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.

 1. Twoje dane będziemy przetwarzać:
 1. w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.
 2. w celu realizacji Twojego zamówienia, na podstawie zawartej umowy sprzedaży (poprzez skuteczne złożenie zamówienia dochodzi do zawarcia umowy, w której my występujemy w roli sprzedawcy, a Ty kupującego),
 3. w celach umożliwienia Tobie komentowania materiałów zamieszczanych na naszej stronie na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z możliwością komentowania zawartości strony internetowej.
 4. w celach związanych z prowadzeniem przez nas profilu w mediach społecznościowych (takich jak Facebook / Instagram) na zasadach określonych przez właścicieli danego medium (portalu) i informowania w nim o naszych produktach, promocjach i innych wiadomościach dotyczących naszej działalności, co uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes,
 5. w celach technicznych przy użyciu plików cookies (ciasteczka techniczne), na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony.
 6. w celach statystycznych i analitycznych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów analitycznych (ciasteczka analityczne).
 7. w celach marketingowych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów marketingowych (ciasteczka marketingowe).
 8. w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora,
 9. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:
 1. jeśli prześlesz nam wiadomość drogą mailową lub za pośrednictwem formularza to będziemy przetwarzać dane, które będą w tej wiadomości zawarte. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.
 2. jeśli będziesz dokonywał zakupów na Stronie to będziemy przetwarzać: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail i inne dane zawarte w formularzu zamówienia, niezbędne do wywiązania się przez nas z umowy. Podanie tych danych stanowi warunek złożenia zamówienia i zawarcia umowy.
 3. jeśli postanowisz opublikować komentarz na Stronie to będziemy przetwarzać Twoje imię (nick) oraz adres e-mail. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz usunąć swój komentarz.
 4. jeśli polubisz lub w inny sposób dołączysz do naszego profilu w mediach społecznościowych (np. Facebook) będziemy przetwarzać Twoje dane, które podałeś w danym medium i do których będziemy mieli dostęp. W celu zakończenia przetwarzania możesz zakończyć subskrypcję naszego profilu.
 5. pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies. To Ty decydujesz w jakim zakresie będziemy mogli wykorzystać pliki cookies z Twoimi danymi. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zmienić swoje preferencje. Możesz to zrobić w swojej przeglądarce internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookies pochodzących z naszej Strony.
 6. API zewnętrznych partnerów: Nasza strona może korzystać z API (interfejsów programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i przetwarzać te dane zgodnie z własnymi politykami prywatności.
 7. Zawsze upewniamy się, że mamy legalną podstawę, do przetwarzania Twoich danych osobowych. Podstawami prawnymi, które możemy wykorzystać w zależności od tego, w jakim celu i w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, są:
 1. udzielona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 6. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit d) RODO.

§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych, w tym dostawcom usług IT i operatorom systemu informatycznego (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, podmiotom obsługującym magazyny, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki na nasze zlecenie w celu dostarczenia Ci zamówionych towarów, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu zapłacenia przez Ciebie za zamówione usługi/produkty, dostawcom systemu ankiet opiniujących, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym) dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację Strony i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali społecznościowych. Gwarantujemy, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przez podmioty inne niż my, przetwarzają one dane na podstawie stosownej umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Ponadto dążymy do tego aby podmioty te zapewniały odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 2. Twoje dane mogą być również udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 3. Co do zasady, odbiorcami Twoich danych osobowych są w szczególności:
 1. podmiot dostarczający oprogramowanie obsługujące konta użytkowników;
 2. pośrednicy płatności internetowych z których usług korzystamy;
 3. jeśli napisałeś komentarz na stronie Twoje dane będą przekazane do podmiotu obsługującego moduł komentarzy;
 4. jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka marketingowe, Twoje dane zapisane w plikach cookies, będą przekazane do naszych partnerów reklamowych;
 5. jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka analityczne, Twoje dane zapisane w plikach cookies, będą przetwarzane przez podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu naszej stronie (np. Google Analytics).
 1. Twoje dane nie są przekazywane do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej. Musisz jednak wiedzieć, że media społecznościowe, w których prowadzimy swoje firmowe profile mogą przekazywać dane poza EOD z uwagi na swój globalny charakter. Każdy z tych podmiotów musi przestrzegać zasad wymaganych na terenie UE, a określonych w RODO. Więcej informacji znajdziesz w politykach prywatności tych portali.
 2. W ramach prowadzonej przez nas działalności nie dokonujemy profilowania, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, to znaczy nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany poprzez wykorzystanie Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich czynników osobowych (np. do oceny Twoich preferencji, zainteresowań, lokalizacji, itp.).

§5. Termin przechowywania danych.

 1. Nie jesteśmy w stanie określić jednego okresu przez który będziemy przetwarzać Twoje dane. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu dla jakiego zostały zebrane i są przetwarzane. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 
 1. otrzymanie informacji o wycofaniu zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych;
 2. okres na jaki została udzielona zgoda; 
 3. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. dowody wpłat księgowe – 5 lat od końca okresu podatkowego, Kodeks Cywilny – przedawnienie roszczeń);
 4. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora (np. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym).
 5. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w wiadomości przesłanej drogą mailową, za pośrednictwem formularza lub za pośrednictwem mediów społecznościowych, na których mamy swoje firmowe profile to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

3. Dane przekazane nam w związku ze złożonym zamówieniem i sprzedażą treści cyfrowych przetwarzamy przez 6 lat, celem wywiązania się z ciążących na nas obowiązkach podatkowych.

4. Jeżeli skomentowałeś któryś z naszych materiałów to twoje dane będziemy przetwarzać do momentu usunięcia przez Ciebie lub przez nas Twojego komentarza.

5. Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych.

§6. Prawa użytkowników

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
 1. dostępu do treści swoich danych
 2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo wniesienia sprzeciwu,
 5. uzyskania kopii swoich danych,
 6. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie,
 1. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§7 Informacja o ciasteczkach

 1. Na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka (pliki cookies).
 2. Ciasteczka (pliki cookies) są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniach użytkowników podczas przeglądania strony internetowej. Są one wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z naszej strony, poprawienia jakości usług oraz umożliwienia analizy ruchu i zachowań użytkowników.
 3. Ciasteczka mogą być stałe (trwałe) lub tymczasowe (sesyjne). Stałe ciasteczka są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Tymczasowe ciasteczka są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
 4. Wykorzystujemy ciasteczka własne oraz ciasteczka stron trzecich. Ciasteczka własne są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, personalizacji treści, zapisywania preferencji użytkowników oraz analizy statystyk. Ciasteczka stron trzecich są wykorzystywane przez zewnętrzne narzędzia analityczne, reklamowe oraz do integracji z mediami społecznościowymi.
 5. Użytkownicy mają prawo kontrolować i ograniczać sposób, w jaki ciasteczka są wykorzystywane na naszej Stronie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie plikami cookies, w tym blokowanie, ograniczanie lub usuwanie ciasteczek. Szczegółowe informacje na temat zarządzania ciasteczkami można znaleźć w ustawieniach przeglądarki użytkownika.
 6. Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie ciasteczek może wpłynąć na funkcjonalność Strony oraz jakość świadczonych usług.
 7. Na naszej Stronie wykorzystujemy różne rodzaje ciasteczek, aby lepiej dostosować się do potrzeb użytkowników i zapewnić optymalne korzystanie ze Strony.
 8. Ciasteczka techniczne: Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika, obsługę formularzy, zapamiętywanie preferencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony.
 9. Ciasteczka marketingowe: Pozwalają na personalizację reklam oraz prowadzenie działań remarketingowych, które są dostosowane do zainteresowań i preferencji użytkowników. Służą również do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych oraz optymalizacji treści reklamowych.
 10. Ciasteczka analityczne: Są wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania z witryny przez użytkowników, takich jak liczba odwiedzin, strony odwiedzane, czas spędzony na stronie czy źródło ruchu. Uzyskane dane pomagają w analizie i optymalizacji strony, poprawiając jej funkcjonowanie i dostosowując treści do potrzeb użytkowników.

§8 Dlaczego korzystamy z ciasteczek?

 1. Komfort korzystania ze strony: Ciasteczka (pliki cookies) mogą znacząco wpłynąć na komfort korzystania ze strony internetowej.
 2. Personalizacja treści: Ciasteczka pozwalają na dostosowanie wyświetlanych treści do preferencji i zainteresowań użytkownika, co sprawia, że strona staje się bardziej atrakcyjna i użyteczna.
 3. Zapamiętywanie ustawień: Dzięki ciasteczkom strona może zapamiętać wybrane przez użytkownika ustawienia, takie jak język, układ czy kolorystyka, co pozwala na szybsze i wygodniejsze korzystanie z serwisu.
 4. Logowanie: Ciasteczka umożliwiają przechowywanie informacji o zalogowanym użytkowniku, co pozwala na łatwe przełączanie się między różnymi sekcjami strony bez konieczności ponownego logowania.
 5. Utrzymanie sesji: Dzięki ciasteczkom strona może śledzić aktywność użytkownika na różnych podstronach, co pozwala na łatwe wracanie do ostatnio odwiedzanych sekcji lub kontynuowanie niedokończonych działań, takich jak wypełnianie formularzy.
 6. Optymalizacja wydajności: Ciasteczka mogą być wykorzystane do analizy ruchu i zachowań użytkowników na stronie, co pomaga w optymalizacji jej wydajności oraz dostarczaniu treści o wysokiej jakości.
 7. Reklamy: Ciasteczka umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które są dopasowane do zainteresowań i potrzeb użytkownika. Dzięki temu, reklamy są mniej inwazyjne i bardziej adekwatne.
 8. Integracja z mediami społecznościowymi: Ciasteczka pozwalają na integrację z serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter czy Instagram, co umożliwia łatwe udostępnianie treści oraz korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak komentowanie czy polubienia.

§9 Funkcje ciasteczek technicznych

 1. Utrzymanie sesji użytkownika: Ciasteczka techniczne umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika podczas poruszania się po stronie, co pozwala na przechodzenie między różnymi sekcjami witryny bez konieczności ponownego logowania czy wprowadzania tych samych informacji.
 2. Zapamiętywanie preferencji użytkownika: Dzięki ciasteczkom technicznym strona może przechowywać informacje na temat preferencji użytkowników, takie jak wybrany język, wielkość czcionki, ustawienia kolorystyczne czy inne elementy personalizacji.
 3. Obsługa formularzy: Ciasteczka techniczne wspomagają funkcjonowanie formularzy na stronie, takich jak formularze logowania, rejestracji czy kontaktowe, zapewniając prawidłowe przetwarzanie danych wprowadzanych przez użytkowników.
 4. Optymalizacja wydajności strony: Użycie ciasteczek technicznych umożliwia monitorowanie wydajności strony oraz szybkość ładowania poszczególnych elementów, co pozwala na optymalizację i poprawę jakości świadczonych usług.
 5. Bezpieczeństwo: Ciasteczka techniczne pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa witryny i jej użytkowników, na przykład poprzez weryfikację tożsamości użytkowników, wykrywanie prób włamań czy ochronę przed atakami typu CSRF (Cross-Site Request Forgery).

§10 Funkcje ciasteczek analitycznych

 1. Pomiar ruchu na stronie: Ciasteczka analityczne pozwalają na monitorowanie liczby odwiedzin, unikalnych użytkowników i wyświetleń stron, co daje ogólny obraz popularności i wydajności witryny.
 2. Analiza zachowań użytkowników: Dzięki ciasteczkom analitycznym można zbierać informacje o sposobie, w jaki użytkownicy poruszają się po stronie, na przykład czas spędzony na poszczególnych podstronach, ścieżki nawigacji oraz miejsca, w których opuszczają witrynę.
 3. Optymalizacja konwersji: Ciasteczka analityczne pomagają w identyfikowaniu elementów strony, które wpływają na skuteczność osiągania celów biznesowych, takich jak rejestracja, złożenie zamówienia czy wypełnienie formularza kontaktowego.
 4. Segmentacja użytkowników: Użycie ciasteczek analitycznych umożliwia grupowanie użytkowników według różnych kryteriów co pozwala na lepsze dostosowanie treści i oferty do potrzeb poszczególnych segmentów.
 5. Testowanie A/B: Ciasteczka analityczne są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B, które polegają na porównaniu dwóch wersji strony internetowej, aby sprawdzić, która z nich lepiej spełnia założone cele. Testy te pomagają w optymalizacji wyglądu, funkcjonalności i treści witryny.

§11 Funkcje ciasteczek reklamowych

 1. Spersonalizowane reklamy: Ciasteczka marketingowe umożliwiają wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań, preferencji i historii przeglądania użytkownika, co sprawia, że są one bardziej atrakcyjne i efektywne.
 2. Remarketing: Dzięki ciasteczkom marketingowym można śledzić użytkowników, którzy odwiedzili witrynę, ale nie dokonali zakupu lub innej akcji, i ponownie kierować do nich reklamy, aby zachęcić do powrotu na stronę i finalizacji transakcji.
 3. Pomiar skuteczności reklam: Ciasteczka marketingowe pozwalają na monitorowanie wyników kampanii reklamowych, takich jak liczba kliknięć, konwersji czy wyświetleń, co umożliwia optymalizację strategii marketingowej.
 4. Zarządzanie reklamami w wielu kanałach: Użycie ciasteczek marketingowych ułatwia koordynację i integrację działań reklamowych prowadzonych w różnych kanałach, takich jak wyszukiwarki, media społecznościowe czy strony partnerskie.
 5. Testowanie i optymalizacja treści reklamowych: Ciasteczka marketingowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B oraz innych metod analizy, które pozwalają na ocenę, jakie przekazy, formaty czy kreatywności reklamowe są najbardziej skuteczne i angażujące dla użytkowników.

§12 Zarządzanie plikami cookies

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem w szczególności dostarczenia usług i funkcjonalności Strony, z którego użytkownik korzysta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych plików cookies jest art. 6 ust. 1 a RODO tj. zgoda na instalację i wykorzystanie plików cookies, zgodnie z ich zastosowaniem przekazanym za pośrednictwem platformy do zarządzania zgodami cookies dostępnej na Stronie, wyrażona osobno dla każdej z wymienionych grup plików cookies.

2. W przypadku wyrażenia zgód na instalację i wykorzystanie funkcjonalności plików cookies, dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody w sposób opisany powyżej. W przypadku wystąpienia roszczeń okres przechowywania danych może zostać wydłużony o czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jednakże nie dłużej niż do czasu ich przedawnienia.

3. Każdy użytkownik może zarządzać plikami cookie i może je usuwać lub ograniczać ich stosowanie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce lub za pomocą konfiguracji usługi (platformy do zarządzania zgodami cookies dostępnej na Stronie), określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Twoich urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org

4. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie na swoim urządzeniu – wystarczy wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób usuwa się wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron. Należy się jednak liczyć z utratą zapisanych informacji (np. zapisane dane logowania, preferencje stron). Szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce. Wyłączenie lub ograniczenie plików cookie może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej lub spowodować brak możliwości korzystania ze wszystkich części naszej witryny.

§13 Postanowienia końcowe

1. W celu zapewnienia Ci jak najwyższego poziomu ochrony Twoich danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmieniona Polityka prywatności zostanie zamieszczona i będzie uaktualniana na stronach internetowych serwisu.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy oraz RODO. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo stosowania mają te przepisy.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 05.05.2023 r.